Hindu/Sikh/Jain Scholars

Pal Ahluwalia
Swami Atmapriyananda
Neelima Shukla-Bhatt
Balwant Singh Dhillon
Rahuldeep Singh Gill
Acharya Sri Shrivatsa Goswami
Satti Khanna
Dr. Amanda J. Lucia
Bhai Sahib Bhai Mohinder Singh
Eleanor Nesbitt
Samani Charitra Prajna
Dr. Anantanand Rambachan
Dr. Deepak Sarma
Arvind Sharma
Ashok Vohra